Skład i druk CPC Kurier

Kolejne wydanie dzielnicowej gazety CPC Kurier, zrealizowane na zlecenie Fundacji ARKUN. Zajmowaliśmy się korektą tekstów, składem, przygotowaniem do druku i wykonaniem. Całość zrealizowana na papierze 90g błysk w formacie A4.


< powrót