Gazeta dzielnicowa CPC

Na zlecenie Fundacji ARKUN wykonaliśmy projekt, skład i druk gazetki reklamowej, składanej do formatu A4 w pionie wykonanej na papierze kreda połysk 90 g. Odpowiadaliśmy także za kolportaż na terenie dzielnic objętych zasięgiem treści.


< powrót