Contact

CONTACT US

mobile: +48 60 97 95 999
email: agencja@esencja.net

www.facebook.com/ESENCJA

Business hours:
Monday – Friday, 9:00 AM – 5:00 PM

Company data:

ESENCJA Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 32/101
81-369 Gdynia, POLAND
NIP: PL5851459824

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000381803